Gratis inspiratiesessie aanvragen

Waarom kwam Efico aankloppen bij Digital Leader?

Het overkoepelende bedrijf Efico is een specialist in kwalitatieve en duurzame koffie. Efico verbindt koffieboeren en koffiebranders en leveren enkel veilige, kwalitatieve groene koffie en diensten op maat aan hun wereldwijde klanten. Onder de groep Efico vallen ook nog Silva (cacaobonen), Cuprima Coffee (specialty coffee), Seabridge (logistieke partner in Zeebrugge) en de Efico Foundation (private stichting met als doel een positieve invloed uitoefenen op het levensonderhoud, de welvaart en het milieu van de koffieboeren). 

De branding rond het merk Efico was verouderd en ook de website was aan vernieuwing toe. Efico wou graag een verhaal creëren en dat doortrekken naar de onderliggende merken. Dus gingen ze op zoek naar een digital agency dat alles kon uitvoeren wat ze voor ogen hadden. Van een volledige rebranding tot de launch van een nieuwe website.

Digital Leader had als doelstelling om een frisse wind te laten waaien door het overkoepelende merk Efico. We hebben ingezet op modernisering en een volledige rebranding van Efico in de markt.
 

Welke aanpak stelde Digital Leader voor aan Efico?

BRANDING

Ten eerste zat Digital Leader samen met de klant tijdens een brand workshop. Daarin brachten we samen de merkarchitectuur en merkoefening in kaart. Als tweede puntje ontwikkelde Digital Leader vijf namen voor het (nieuwe) merk, waarbij elke naam onderworpen werd aan een grondige research. Vervolgens dacht Digital Leader ook na over de nieuwe huisstijl en deed enkele logovoorstellen voor het (nieuwe) merk. Ten vierde gingen we ook op zoek naar een overkoepelende kleur die pastte bij het overkoepelende bedrijf. Daarna voegden we extra kleuren per onderliggend merk toe.

WEBDESIGN

In de vijfde stap gingen we over van branding naar webdesign. Eerst gingen we de structuur gaan bepalen van de website aan de hand van wireframing. Vervolgens gingen we de wireframing visueel gaan invullen in de designfase. Eens de wireframes en het design afgeklopt waren, was stap 6 aan de beurt: development. In deze fase keken we welk CMS-systeem pastte bij het doel van de website. Hierbij hielden we rekening met een responsive web design voor alle toestellen en hebben we alle technische parameters correct gezet. Nu alle technische zaken achterwege waren, was het tijd om de website op te vullen met tekst. De teksten werden geschreven om potentiële bezoekers zo goed mogelijk te informeren met relevante informatie, uiteraard met de nodige aandacht voor SEO. Zo verhoogden we de ranking van de website in Google. Last but not least bij webdesign: tracking als stap 8. Digital Leader zorgde ervoor dat Google Analytics correct werd ingesteld op de website zodat alles meteen meetbaar is. 

LAUNCH

Tot slot lanceerden we de website. Had de klant hiervoor al een website? Dan voorzagen wij redirects zodat oude url’s automatisch naar de nieuwe website navigeren. Bijkomstig checkten we ook of Google de nieuwe website makkelijk kon opnemen in zijn index.

Hoe is Digital Leader nu concreet te werk gegaan?

BRANDING

Eerst en vooral gingen we op zoek naar een geschikte naam voor het nieuwe merk binnen Efico: specialty coffee. We stelden onze klant vijf namen voor, waarbij rekening werd gehouden met een aantal belangrijke aspecten zoals de beschikbaarheid van het domein en het merkregister. Ook gaven we Efico extra informatie mee over de vertaling, uitspraak, eventuele connotaties en concurrenten van de mogelijke benamingen. Op basis van onze input koos Efico voor de naam ‘Cuprima’.

Eens de naam ‘Cuprima’ gevallen was, was het tijd om het logo te kiezen. We ontwikkelden een aantal logo’s gekoppeld aan een huisstijl die past binnen de brand kleuren van de verschillende entiteiten. Zo wordt er een mooi verhaal gecreëerd tussen de merken van de groep Efico. De naam, het logo en de huisstijl vormden de basis om met het design van start te gaan.

 

WEBDESIGN

Ready to design! Eerst en vooral brachten we de structuur van de website in kaart. We stonden stil bij vragen zoals: "Welke pagina’s moeten zeker in de navigatie opgenomen worden?". Alle aandachtspuntjes werden opgenomen in de wireframes, een visuele schets van de structuur van de website. Daarna kwam het design aan de beurt, waarbij creatieve elementen werden toegevoegd aan de structuur van website. De volgende stap was om het CMS op te zetten en de website te coderen. Eens al deze parameters correct werden toegevoegd, was het tijd om de website om te smukken met tekst. Hierbij hielden we rekening met een keywordonderzoek gebaseerd op de zoekintentie van potentiële klanten van Efico. Tot slot stelden we ook Google Analytics in op de website.

Wat zijn de volgende stappen?

Wat rest er ons nog? De launch van de website. Even alles dubbelchecken: Linken de oude url’s door naar de nieuwe website? Neemt Google de nieuwe site op in zijn index? Zijn er geen technische foutjes meer? Check! Check! Check! Dan kan de website gelanceerd worden. Daarnaast heeft Digital Leader ook een vrijblijvende offerte voorgesteld om de online marketing van Efico het komende jaar te laten renderen. To be continued...

Heeft jouw bedrijf ook nood aan een volledige rebranding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw business te bespreken.

Vraag nu een gratis inspiratiesessie aan.
Contacteer ons